Kategorier
Raspberry PI

Raspberry Pi + ffmpeg

Raspberry Pi 4 b åbner for mange muligheder, desværre så er den tilgængelige ffmpeg i Raspbian ikke helt optimal, da flere codecs har en restriktiv licens. Der er en engelsk vejledning her som denne er baseret på.

 1. SSH til din Raspberry Pi
 2. Kopier, indsæt og kør følgende kommando:
sudo apt -y install autoconf automake build-essential cmake doxygen git graphviz imagemagick libasound2-dev libass-dev libavcodec-dev libavdevice-dev libavfilter-dev libavformat-dev libavutil-dev libfreetype6-dev libgmp-dev libmp3lame-dev libopencore-amrnb-dev libopencore-amrwb-dev libopus-dev librtmp-dev libsdl2-dev libsdl2-image-dev libsdl2-mixer-dev libsdl2-net-dev libsdl2-ttf-dev libsnappy-dev libsoxr-dev libssh-dev libssl-dev libtool libv4l-dev libva-dev libvdpau-dev libvo-amrwbenc-dev libvorbis-dev libwebp-dev libx264-dev libx265-dev libxcb-shape0-dev libxcb-shm0-dev libxcb-xfixes0-dev libxcb1-dev libxml2-dev lzma-dev meson nasm pkg-config python3-dev python3-pip texinfo wget yasm zlib1g-dev libdrm-dev
 1. Kopier, indsæt og kør følgende kommando:
mkdir ~/ffmpeg-libraries
git clone --depth 1 https://github.com/mstorsjo/fdk-aac.git ~/ffmpeg-libraries/fdk-aac \
 && cd ~/ffmpeg-libraries/fdk-aac \
 && autoreconf -fiv \
 && ./configure \
 && make -j$(nproc) \
 && sudo make install
git clone --depth 1 https://code.videolan.org/videolan/dav1d.git ~/ffmpeg-libraries/dav1d \
 && mkdir ~/ffmpeg-libraries/dav1d/build \
 && cd ~/ffmpeg-libraries/dav1d/build \
 && meson .. \
 && ninja \
 && sudo ninja install
git clone --depth 1 https://github.com/ultravideo/kvazaar.git ~/ffmpeg-libraries/kvazaar \
 && cd ~/ffmpeg-libraries/kvazaar \
 && ./autogen.sh \
 && ./configure \
 && make -j$(nproc) \
 && sudo make install
git clone --depth 1 https://chromium.googlesource.com/webm/libvpx ~/ffmpeg-libraries/libvpx \
 && cd ~/ffmpeg-libraries/libvpx \
 && ./configure --disable-examples --disable-tools --disable-unit_tests --disable-docs \
 && make -j$(nproc) \
 && sudo make install
git clone --depth 1 https://aomedia.googlesource.com/aom ~/ffmpeg-libraries/aom \
 && mkdir ~/ffmpeg-libraries/aom/aom_build \
 && cd ~/ffmpeg-libraries/aom/aom_build \
 && cmake -G "Unix Makefiles" AOM_SRC -DENABLE_NASM=on -DPYTHON_EXECUTABLE="$(which python3)" -DCMAKE_C_FLAGS="-mfpu=vfp -mfloat-abi=hard" .. \
 && sed -i 's/ENABLE_NEON:BOOL=ON/ENABLE_NEON:BOOL=OFF/' CMakeCache.txt \
 && make -j$(nproc) \
 && sudo make install
git clone https://github.com/sekrit-twc/zimg.git ~/ffmpeg-libraries/zimg \
 && cd ~/ffmpeg-libraries/zimg \
 && sh autogen.sh \
 && ./configure \
 && make \
 && sudo make install
sudo ldconfig
git clone --depth 1 https://github.com/FFmpeg/FFmpeg.git ~/FFmpeg \
 && cd ~/FFmpeg \
 && ./configure \
  --extra-cflags="-I/usr/local/include" \
  --extra-ldflags="-L/usr/local/lib" \
  --extra-libs="-lpthread -lm" \
  --arch=armel \
  --enable-gmp \
  --enable-gpl \
  --enable-libaom \
  --enable-libass \
  --enable-libdav1d \
  --enable-libdrm \
  --enable-libfdk-aac \
  --enable-libfreetype \
  --enable-libkvazaar \
  --enable-libmp3lame \
  --enable-libopencore-amrnb \
  --enable-libopencore-amrwb \
  --enable-libopus \
  --enable-librtmp \
  --enable-libsnappy \
  --enable-libsoxr \
  --enable-libssh \
  --enable-libvorbis \
  --enable-libvpx \
  --enable-libzimg \
  --enable-libwebp \
  --enable-libx264 \
  --enable-libx265 \
  --enable-libxml2 \
  --enable-mmal \
  --enable-nonfree \
  --enable-omx \
  --enable-omx-rpi \
  --enable-version3 \
  --target-os=linux \
  --enable-pthreads \
  --enable-openssl \
  --enable-hardcoded-tables \
 && make -j$(nproc) \
 && sudo make install

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.