Planter og natur

Dette er et stort emne, som mange helt eller delvist undlader at udvise interesse for, derfor vil vi herunder forsøge at bidrage med nyttig viden.